Πτυχιακές Εργασίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προτείνονται οι κάτωθι πτυχιακές εργασίες από μέλη του εργαστηρίου:

  • Ανάπτυξη web-based πληροφοριακού συστήματος για την καταχώρηση αιτημάτων στο Σύστημα της Φοιτητικής Μέριμνας και αυτόματη επιλογή των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια (επιβλέπων Π. Κουρουθανάσης, Αν. Καθηγητής).
  • Ανάπτυξη συστήματος για τη μεταφορά της πληροφορίας που υπάρχει στις Θεματικές Πύλες της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου και υποστήριξής τους από τη νέα ιστοσελίδα (επιβλέποντες Π. Κουρουθανάσης Αν. Καθηγητής – Ά. Σωτηροπούλου μέλος ΕΔΙΠ).
  • Ανασκόπηση & Σύγκριση Εφαρμογών Τυχαίων Πεδίων Markov στην Πληροφορική (επιβλέπων Β. Καρυώτης Αν. Καθηγητής)
  • Εφαρμογή Αλγόριθμου Backpressure σε Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας (επιβλέπων Β. Καρυώτης Αν. Καθηγητής)
  • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για υποστήριξη αρχαιολογικών ανασκαφών και διάχυσης της σχετικής πληροφορίας (επιβλέπουσα Α. Σωτηροπούλου, μέλος ΕΔΙΠ).

Τα θέματα είναι ενδεικτικά και η σελίδα θα ενημερώνεται με νέες προτάσεις.