Συνεργασίες

Το εργαστήριο έχει αναπτύξει και διατηρεί πληθώρα συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα, θεσμοθετημένα εργαστήρια και φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. Μια μη-εξαντλητική λίστα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Εργαστήριο Διαχείρισης και Βέλτιστου Σχεδιασμού Δικτύων (NETMODE) της Σχολής Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ του Ε.Μ.Π. 
  • Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLAB) της Σχολής Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ του Ε.Μ.Π.