Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κτίριο Αρεταίος – 1ος όροφος
Πλατεία Τσιριγώτη 7
49132 Κέρκυρα

Τηλέφωνο

2661087869

E-mail

isdlab@ionio.gr