Πτυχιακές Εργασίες

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, προτείνονται οι κάτωθι πτυχιακές εργασίες από μέλη του εργαστηρίου:

  • Ανασκόπηση & Σύγκριση Εφαρμογών Τυχαίων Πεδίων Markov στην Πληροφορική (επιβλέπων Β. Καρυώτης Αν. Καθηγητής)
  • Εφαρμογή Αλγόριθμου Backpressure σε Εφαρμογές Εφοδιαστικής Αλυσίδας (επιβλέπων Β. Καρυώτης Αν. Καθηγητής)
  • Ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για υποστήριξη αρχαιολογικών ανασκαφών και διάχυσης της σχετικής πληροφορίας (επιβλέπουσα Α. Σωτηροπούλου, μέλος ΕΔΙΠ).

Τα θέματα είναι ενδεικτικά και η σελίδα θα ενημερώνεται με νέες προτάσεις.