Μαθήματα

Τα μαθήματα που υποστηρίζονται, σε προπτυχιακό επίπεδο, από τα μέλη του εργαστηρίου είναι τα ακόλουθα:

 • Δομές Δεδομένων (Υποχρεωτικό Β’ Εξαμήνου)
 • Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα (Υποχρεωτικό Δ’ Εξαμήνου)
 • Βάσεις Δεδομένων Ι (Υποχρεωτικό Δ’ Εξαμήνου)
 • Βάσεις Δεδομένων ΙΙ (Υποχρεωτικό Ε’ Εξαμήνου)
 • Λειτουργικά Συστήματα (Υποχρεωτικό Ε’ Εξαμήνου)
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ε’ Εξαμήνου)
 • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Επιλογής Ε’ Εξαμήνου)
 • Τεχνολογίες Διαδικτύου (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΤ’ Εξαμήνου)
 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Υποχρεωτικό Ζ’ Εξαμήνου)
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Ζ’ Εξαμήνου)
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Επιλογής Ζ’ Εξαμήνου)
 • Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων στο Διαδίκτυο (Επιλογής Ζ’ Εξαμήνου)
 • Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων Η’ Εξαμήνου)
 • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (Επιλογής Η’ Εξαμήνου)