Διδάκτορες

  • Aikaterini Doka (D. Tsoumakos, 2011 – cslab postdoc)
  • Ioannis Konstantinou (D. Tsoumakos, 2011 – cslab postdoc)
  • Athanasia Asiki (D. Tsoumakos, 2012 – cslab postdoc)
  • Nikolaos Papailiou (D. Tsoumakos, 2016 – co-advisor)
  • Ioannis Giannakopoulos  (D. Tsoumakos, 2018 – co-advisor)
  • Giagkos Mytilinis (D. Tsoumakos, 2019 – co-advisor)